Hyvä kilpailija, otathan ympäristön huomioon! / Dear competitor, please mind the environment!

Alastaron moottorirata on pohjavesialueella ja radalla on voimassa tiukka ympäristölupa. Olethan lukenut SML:n ja AKK:n säännöt koskien öljyntorjuntaa.

Tulemme erityisesti valvomaan seuraavia kohtia:

Polttoaineastioita tulisi säilyttää niin, ettei maahan vuoto mahdollisuutta olisi, esimerkiksi laakea reunallinen astia polttoaineastian alla. Polttoaineastioita tulisi säilyttää ainoastaan asfaltoidulla alueella.

Ajoneuvojen puhdistaminen ja peseminen tulee suorittaa siihen varatulla alueella.

Kiihdytyskilpailuissa toimintatapa- ja sääntötarkennus AKK:n yleisten sääntöjen kohta 62: Huolto- tai varikkopaikoilla on kilpa-auton alla oltava vähintään kilpa-auton pohjapinta-alan kokoinen nesteitä läpäisemätön suojapeite (suositellaan väh. 400g/ m2). Läpäisemätön suojapeite on oltava koko kilpa-auton alla auton ollessa huoltopaikalla. Lisäksi kilpailijoilla tulee olla olemassa kilpailijakohtainen öljyvahinkojen estoon tarkoitettu imeytysmatto, jonka imeytyskyky vastaa kilpa-ajoneuvon kokonaisöljymäärää.

Myös kuljetuskaluston ja siviiliajoneuvojen nestevuotoja valvotaan. Kilpailijan vastuulla on kaikki tiimin ajoneuvot, henkilöstö ja vieraat.

Kilpailuajoneuvon seisoessa varikolla on moottorin ja vaihteiston alle asetettava matto, pelti tai muu vastaava estämään öljyä joutumasta maahan. Tämän alustan puuttuminen on rangaistavaa. Moottoripyörien imeytysmattoon ja ympäristöön liittyvät säännöt SML:n urheilusäännösten ympäristösäännön mukaan.

Ympäristöjätteitä varten rata-alueella sijaitsee useita jäteöljyille yms. ympäristöjätteille tarkoitettuja keräyspisteitä. Vain ja ainoastaan nämä keräyspisteet ovat sallittuja ympäristöjätteiden sijoituspaikkoja. Jätenesteitä ei saa varastoida omalla varikkopaikalla. Kilpailijoiden suositellaan vievän ongelmajätteet lähtiessään alueelta mennessään.

Tynnyreiden jättäminen rata-alueelle kilpailun jälkeen on ehdottomasti kiellettyä. Tynnyrin jättämisestä seuraava maksu on 1000 € / kpl.

Jos laiminlyöntejä havaitaan, ne pitää korjata välittömästi. Toistuvasta huomautuksesta FHRA voi langettaa 500 € :n sakon / huomautuskerta.

Varikkoalueella tulee noudattaa 10 km/h nopeusrajoitusta!

Kisaviikonloppuna mitään ajoneuvoja ei tulisi ajaa varikkoalueella, ellei sille ole kilpailuun liittyvää tarkoitusta. Hinauskalusto tulee merkitä ”Towing pass” lapulla, jonka tiimi saa kilpailukuoressaan. Merkkaa siihen tiimin nimi ja kilpailunumero. Kaikki turha ajaminen on KIELLETTY! Kaikilla poltto- tai sähkömoottorikäyttöisten ajokkien ajajilla tulee olla voimassa oleva ajokortti. Potkulaidat, skeittilaudat, potkupyörät, segwayt ja muut vastaavat kulkineet on kielletty.

Kaikkien kuljettajien tulee olla yli 15-vuotiaita, lukuun ottamatta Junior Bike ja Junior Dragster kuljettajia.

Tämän ohjeen noudattamatta jättäminen ja toistuvat laiminlyönnit voivat johtaa kilpailusta sulkemiseen.

Luethan kilpailukutsut ja SML:n sekä AKK:n säännöt muistin virkistykseksi.

https://www.fhra.fi/wp-content/uploads/2018/04/INVITATION_and_SUPPLEMENTARY-REGULATIONS_NITRONATIONALS2018.pdf

https://www.fhra.fi/wp-content/uploads/2018/05/KILPAILUKUTSU_SM_CUP_2018.pdf

Dear competitor, please mind the environment!

Alastaro Circuit is located at a groundwaterarea and Environment permit is very stright. Hope you have read all the ragulations by SML and AKK about oil preservation.

There must be oil-impermeable protection under your racecar or motorcycle.

Vehicles should be washed and cleaned at the washing site.

It is mandatory to have an environmental mat, oil absorption fabric, placed underneath the vehicle in the paddock/pit to prevent oil on the paving/into the ground.

Residual chemicals, such as oil, fuel and other chemicals should be disposed at recycling stations at the track. In the event of oil spill in the pit space a fine of 1000€ will be issued to the team. All other types of garbage must be sorted in fractions at recycling stations at the track.

Also trucks and other cars are beeing watched for any leaking. Competitor is reponsible for his team-members, crew and guests vehicles.

You must NOT leave any barrels on the track after the race. Please take eveything with you when your team leaves! Fine for leaving  a barrel is 1000€/barrel!

Any repeating malpractice can be fined by FHRA with a 500€ fine.

Speed limit in the paddock is 10 km/h.

During the race weekend, no vehicles may be driven in the pits other than in directly race-related purposes. Your tow-vehicle has to be marked with Your start number and class. No joy riding permitted. All drivers or riders of any gasoline or electric powered vehicle must have a valid driver’s license. No skateboards, kick-bikes, Segways, go-carts, etcetera allowed.

All drivers/riders must be over 15 years old, with the exception of the classes Junior Dragster and Junior Drag Bike.

Non observance of any one of these rules may result in exclusion from the event.

Please read the invitation:

https://www.fhra.fi/wp-content/uploads/2018/04/INVITATION_and_SUPPLEMENTARY-REGULATIONS_NITRONATIONALS2018.pdf

 

Welcome races to Alastaro!