REKISTERI- JA TIETOSUOJASELOSTE

Henkilötietolain (523/1999) 10 § mukainen rekisteriseloste

1       Rekisterin nimi

Finnish Hot Rod Association FHRA ry:n jäsenrekisteri ja fhra.fi

2       Rekisterinpitäjä

Nimi:                                          FHRA Marketing Oy/Finnish Hot Rod Association FHRA ry
Verkkosivut:                              fhra.fi / americancarshow.fi
Osoite:                                       Teollisuustie 2, 01800 Klaukkala, Finland
Puh.                                            +358 40 163 6177
Sähköposti:                               info@fhra.fi

2.1            Rekisteriasioista vastaava henkilö

Nimi:                                          Esko Raisvuo
Osoite:                                      Teollisuustie 2, 01800 Klaukkala, Finland
Puh.                                            +358 400 414 098
Sähköposti:                               info@fhra.fi

3       Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterin tarkoituksena on kerätä yhdistyksen jäsenistä yhdistyslain (503/1989) 11 §:n vaatimat henkilötiedot ja muut yhdistyksen ja yrityksen toimintaa varten tarpeelliset tiedot. Yhteys- ja jäsenyystietoja kerätään jäsenasioiden hoitamista, tiedotusta ja laskutusta varten. Tiedoista voidaan koota tilastoja, joista yksittäistä jäsentä ei ole mahdollista tunnistaa.

Tietoja käsitellään sähköisellä rekisteripalvelulla (Yhdistysavain Rekisteri) ja tätä varten tietoja tallennetaan palveluntarjoajan (Avoine Oy) palvelimille.

Sivustoltamme löytyvien lomakkeiden tiedot tallennetaan vain laskutusta varten kirjanpito-ohjelmistoomme. Nämä tiedot tallennetaan palveluntarjoajan (DevNull Oy) palvelimille.

American Car Show ilmoittautumisjärjestelmään ilmoittamiasi tietoja käytetään vain näyttelyyn liittyvien hallinnollisten sekä laskutukseen liittyvien asioiden hoitamiseen. Nämä tiedot tallennetaan palveluntarjoajan (DevNull Oy) palvelimille.

American Car Show’n verkkosivuilla ilmoittamiasi tietoja käytetään sähköisiin suoramarkkinointitarkoituksiin. Nämä tiedot tallennetaan palveluntarjoajan (Squarespace, Inc. ja The Rocket Science Group LLC) sovelluksiin ja palveluntarjoajan palvelimille.

Museorekisteriin ilmoittamasi tiedot ovat viranomaisen vaatimat vähimmäistiedot, joilla ajoneuvo voidaan museorekisteröidä. Nämä tiedot tallennetaan palveluntarjoajan (DevNull Oy) palvelimille.

Liittyessäsi FHRA:n jäseneksi, teille lisätään oikeus päästä FHRA:n keskustelupalstalle. Nämä tiedot tallennetaan palveluntarjoajan (DevNull Oy) palvelimille.

FHRA:n kilpailevien jäsenten tiedot lisätään AKK:n KITI-palveluun, jotta kilpailija voi hankkia tarvittavat lisenssit.

FHRA:n jäsenkirjeet ja American Car Show:n uutiskirjeet toimitetaan MailChimp-sähkopostisovelluksella. Jäsenten nimet ja sähköpostiosoitteet on tallennettu sovellukseen ja tallennettu palveluntarjoajan palvelimelle.

The Rocket Science Group LLC d/b/a MailChimp
Attn. Privacy Officer
privacy@mailchimp.com
675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000
Atlanta, GA 30308 USA

American Car Show näyttelyn yhteydessä järjestetään People´s Choice äänestys, johon vastanneiden nimi- ja osoitetietoja voidaan käyttää ja luovuttaa suoramarkkinointitarkoituksiin henkilötietolain mukaisesti. Lisätietoja Fokus Median rekisteriselosteesta fokusmedia.fi/rekisteriseloste

Äänestäminen tapahtuu verkossa ja osallistujalta pyydetään lupa henkilötietojen käyttöön.

4       Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kerätään pakollisina tietoina yhdistyslain (503/1989) 11 §:n vaatimat henkilötiedot, eli jäsenen täydellinen nimi ja kotipaikka.  Lisäksi voidaan kerätä esimerkiksi seuraavat tiedot:

  • Jäsenten yhteystiedot (postiosoite, puhelin ja sähköposti)
  • Jäsenyystiedot (jäsentyyppi, toimenkuva, jäsennumero, jäsenyyden alkamisajankohta)
  • Jäsenmaksutiedot (laskutukset ja maksusuoritukset)
  • Lisätiedot (maksutiedot yms.)

5       Rekisterin tietolähteet

Jäsenrekisteriin kirjattavat tiedot saadaan jäsenen omalla ilmoituksella tai jäsenyyttä hakevan henkilön ilmoituksella jäsenhakemuslomakkeen kautta.

Muihin lomakkeisiin ja ilmoittautumisjärjestelmiin tiedot saadaan henkilön omalla ilmoituksella.

6       Tietojen luovuttaminen ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisteriin tallennettuja tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yhdistyksen ulkopuolelle, ei myöskään EU-alueen tai ETA:n ulkopuolelle.

7       Rekisterin suojauksen periaatteet

1) Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Paperilla olevat tiedot säilytetään lukkojen takana, jonne on pääsy vain asianmukaisilla henkilöillä.

2) Sähköinen jäsenrekisteri sijaitsee valvotussa palvelinkeskuksessa käyttäjätunnuksin suojatulla palvelimella. FHRA Marketing Oy/Finnish Hot Rod Association ry ja rekisteripalvelun tarjoajat huolehtivat tietoturvan säilymisestä parhaan kykynsä mukaan.

8       Tarkastusoikeus

Rekisteriin merkityllä jäsenellä on pääsääntöisesti oikeus tarkastaa henkilörekisteriin talletetut tietonsa sekä pyytää rekisterinpitäjää korjaamaan virheelliset tietonsa. Tarkastuspyyntö on pyydettävä kirjallisesti asianomaiselta rekisterinpitäjältä.

Tilauslomakkeella ja/tai ilmoittautumisjärjestelmiin kerätyt tiedot poistetaan pyydettäessä.

9       Rekisteritietojen korjaaminen

Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn henkilön vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto.