Akkreditoituminen aukeaa huhtikuussa 2024.

 

FHRA KUVAUSSÄÄNNÖT

 1. FHRA:n Press-kortti ja kuvausliivit ovat pakollisia kuvaajille, jotka kuvaavat radan varressa medialle tarkoitetuilla alueilla. Sääntö koskee kaikkia alueilla kuvaavia henkilöitä mukaan lukien kilpailutiimien kuvaajat. Kortti pitää olla aina esillä tarkastusta varten ja liiviä täytyy pitää yllä aina alueilla kuvattaessa. Korttia ja liiviä ei saa luovuttaa toiselle ihmiselle vaan ne ovat henkilökohtaisia. Kortteja ja liivejä saa kilpailutoimistosta.
 1. FHRA:n kuvausliiviä täytyy pitää muiden vaatteiden päällä. Turvallisuuden ja esimerkiksi vakuutusturvan kannalta on välttämätöntä, että liiviä pidetään yllä näiden sääntöjen mukaisesti. Liivi on henkilökohtainen ja se kuitataan henkilötietoja vastaan kilpailutoimistosta. Joissain tapauksissa liivistä otetaan rahallinen pantti palautuksen varmistamiseksi (esim. EM-kilpailuissa voidaan näin tehdä). Pantti palautetaan liivin palautuksen yhteydessä. Jos liiviä ei palauteta, pitää FHRA pantin uuden liivin hankkimiseksi. Myös kyseisen kuvaajan pääsyä kuvausalueille saatetaan jatkossa rajoittaa.
 1. Kuvausalueet sijaitsevat rataa reunustavien betonimuurien takana. Alueet ulottuvat aina merkittyyn pisteeseen saakka. Merkintä toteutetaan kieltokyltein ja merkkinauhalla. Jos merkintää ei ole tehty, on sallitun kuvausalueen raja 50m lähtöviivasta. Kuvaajien tulee pysyä koko ajan betonireunusten takana kuvaukseen tarkoitetuilla alueilla kilpailua radan varressa kuvattaessa. Lähtöaluekuvaukseen tarvitaan lisälupa FHRA:n lähtöaluehenkilöstöltä. Jos kuvaajan on tarve siirtyä radan yhdeltä puolelta toiselle, tulee tämän tapahtua ”burn out” -alueen takaa. Kuvaaminen istuen tai kokonaan polvillaan ei ole suotavaa turvallisuuden takia. Nopea siirtyminen pois kuvausalueelta voi olla joissain tapauksissa tarpeellista. 
 1. Kuvattaessa betonimuuriin ei saa nojata, kun ajoneuvot ovat radalla. Turvallisuuden takia betonimuurin yli ei saa missään olosuhteissa kurkottaa. Toinen syy on se, että kurkottelu yleensä estää muita kuvaajia saamaan hyviä otoksia kurkottavan kuvaaja takaa. Mitään tavaroita ei saa jättää betonimuurin päälle. Tämä koskee myös automaattisesti kuvaavia kameroita. Automaattikuvaukseen pitää olla siihen soveltuvat telineet, jotka eivät tukeudu betonimuuriin. 
 1. Kuvaajille tarkoitetut alueet ovat työskentelyä varten. Kun kuvaaja haluaa pitää tauon, tulee hänen poistua kuvausalueelta. Kuvausalueilla ei tule seurata kilpailua katsojan roolissa. 
 1. Kovan melun takia kuulosuojainten käyttö kuvauksen aikana on erittäin suositeltavaa. Tupakointi ja alkoholin nauttiminen kuvausalueilla on kielletty. 
 1. Kuvaajien odotetaan käyttävän työssään ammattikuvaamiseen tarkoitettuja välineitä. Heidän odotetaan käyttäytyvän ammattimaiseen tapaan ja noudattavan kaikkien järjestysmiesten ja FHRA:n henkilöstön heille antamia ohjeita.
 1. Turvallisuus on kaikkein tärkein asia, joka näillä ohjeilla halutaan varmistaa. Kuvaajien tulee varmistaa kaikissa olosuhteissa oma turvallisuutensa. Myös ympärillä tapahtuvia asioita tulee seurata, ja tarvittaessa muistuttaa kollegoja näistä ohjeista. Kuvaajat eivät saa missään olosuhteissa estää tai hidastaa radalla työskentelevien ihmisten työtä. 
 1. Pelastustoiminnan kuvaaminen on hyvänmaun vastaista ja ehdottomasti kielletty. 
 1. Näiden ohjeiden noudattamatta jättäminen johtaa henkilökohtaisen Press-kortin kumoamiseen ja kuvausalueelta poistamiseen.
 1. FHRA:lla on oikeus käyttää kaikkea kuvausmateriaalia omiin markkinointitarkoituksiinsa.

 

FHRA PRESS CODES OF PRACTISE

 1. A FHRA Press Pass and a Photo Vest is necessary to enter the Restricted Photographers Area. They MUST be worn and easily visible at all times and are not transferable. Only photographers, photographing journalists, film crew and authorized officials are allowed in these areas. The Passes will be checked by Security. Sign on at Race Office.
 2. A FHRA Photo Vest MUST BE WORN OVER ALL OTHER SHIRTS/JACKETS at events. It is a Health & Safety and insurance requirement and it will be issued to photographers only on signing on at the Media Centre and is not transferable. The vest has a monetary deposit payable on it. Non-refundable media vests may be subject to a fee.
 3. The Photo Area is located behind the guard wall on each side of the track extending down track until a notice standing ´No Press Beyond This Point´ Photographers are not permitted beyond this point without authorization. PHOTOGRAPHERS MUST REMAIN BEHIND THE GUARD WALLS. Special permission is required to go elsewhere on track, contact FHRA personnel for more information. When crossing from one side of the track to the other, do so behind the burnout area. Photographing whilst fully kneeling or sitting trackside is strongly inadvisable for your own safety.
 4. NO CONTACT WITH THE GUARD WALL when any race vehicle is on the race surface. DO NOT LEAN OVER THE GUARD WALL AT ANY TIME! This is not just for your safety is also a professional courtesy to other photographers whose shots you will be blocking! Keep head, shoulders, arms, elbows and lenses on your side of the wall. Leave no article or belongings on the wall.
 5. The Resticted Photographers Area is a working area and again it is a professional courtesy to leave this area when not photographing. You are not there to spectate!  
 6. Ear protection is highly recommended. Smoking and alcohol is not permitted trackside.
 7. Photographers whilst on site and carrying out assignments are expected to be using professional equipment and to conduct them-selves in a professional mannes at all times.
 8. SAFETY IS PARAMOUNT! You have a duty of care not only to yourself but others as well. Be aware of your surroundings and environment at all times! Obey instructions from officials and under no circumstance hinder or interfere with race operations. Shooting the rescue operations and paramedics is strictly prohibited.
 9. Violation of any part of the entry agreements to the track, the Restricted Photographers Area and Press Codes of Practice will result in immediate revocation of all privileges.
 10. FHRA has the right to use all the material to its own promotional use.