FHRA KUVAUSSÄÄNNÖT

 1. FHRA:n Press-kortti ja kuvausliivit ovat pakollisia kuvaajille, jotka kuvaavat radan varressa medialle tarkoitetuilla alueilla. Sääntö koskee kaikkia alueilla kuvaavia henkilöitä mukaan lukien kilpailutiimien kuvaajat. Kortti pitää olla aina esillä tarkastusta varten ja liiviä täytyy pitää yllä aina alueilla kuvattaessa. Korttia ja liiviä ei saa luovuttaa toiselle ihmiselle vaan ne ovat henkilökohtaisia. Kortteja ja liivejä saa kilpailutoimistosta.
 1. FHRA:n kuvausliiviä täytyy pitää muiden vaatteiden päällä. Turvallisuuden ja esimerkiksi vakuutusturvan kannalta on välttämätöntä, että liiviä pidetään yllä näiden sääntöjen mukaisesti. Liivi on henkilökohtainen ja se kuitataan henkilötietoja vastaan kilpailutoimistosta. Joissain tapauksissa liivistä otetaan rahallinen pantti palautuksen varmistamiseksi (esim. EM-kilpailuissa voidaan näin tehdä). Pantti palautetaan liivin palautuksen yhteydessä. Jos liiviä ei palauteta, pitää FHRA pantin uuden liivin hankkimiseksi. Myös kyseisen kuvaajan pääsyä kuvausalueille saatetaan jatkossa rajoittaa.
 1. Kuvausalueet sijaitsevat rataa reunustavien betonimuurien takana. Alueet ulottuvat aina merkittyyn pisteeseen saakka. Merkintä toteutetaan kieltokyltein ja merkkinauhalla. Jos merkintää ei ole tehty, on sallitun kuvausalueen raja 50m lähtöviivasta. Kuvaajien tulee pysyä koko ajan betonireunusten takana kuvaukseen tarkoitetuilla alueilla kilpailua radan varressa kuvattaessa. Lähtöaluekuvaukseen tarvitaan lisälupa FHRA:n lähtöaluehenkilöstöltä. Jos kuvaajan on tarve siirtyä radan yhdeltä puolelta toiselle, tulee tämän tapahtua ”burn out” -alueen takaa. Kuvaaminen istuen tai kokonaan polvillaan ei ole suotavaa turvallisuuden takia. Nopea siirtyminen pois kuvausalueelta voi olla joissain tapauksissa tarpeellista. 
 1. Kuvattaessa betonimuuriin ei saa nojata, kun ajoneuvot ovat radalla. Turvallisuuden takia betonimuurin yli ei saa missään olosuhteissa kurkottaa. Toinen syy on se, että kurkottelu yleensä estää muita kuvaajia saamaan hyviä otoksia kurkottavan kuvaaja takaa. Mitään tavaroita ei saa jättää betonimuurin päälle. Tämä koskee myös automaattisesti kuvaavia kameroita. Automaattikuvaukseen pitää olla siihen soveltuvat telineet, jotka eivät tukeudu betonimuuriin. 
 1. Kuvaajille tarkoitetut alueet ovat työskentelyä varten. Kun kuvaaja haluaa pitää tauon, tulee hänen poistua kuvausalueelta. Kuvausalueilla ei tule seurata kilpailua katsojan roolissa. 
 1. Kovan melun takia kuulosuojainten käyttö kuvauksen aikana on erittäin suositeltavaa. Tupakointi ja alkoholin nauttiminen kuvausalueilla on kielletty. 
 1. Kuvaajien odotetaan käyttävän työssään ammattikuvaamiseen tarkoitettuja välineitä. Heidän odotetaan käyttäytyvän ammattimaiseen tapaan ja noudattavan kaikkien järjestysmiesten ja FHRA:n henkilöstön heille antamia ohjeita.
 1. Turvallisuus on kaikkein tärkein asia, joka näillä ohjeilla halutaan varmistaa. Kuvaajien tulee varmistaa kaikissa olosuhteissa oma turvallisuutensa. Myös ympärillä tapahtuvia asioita tulee seurata, ja tarvittaessa muistuttaa kollegoja näistä ohjeista. Kuvaajat eivät saa missään olosuhteissa estää tai hidastaa radalla työskentelevien ihmisten työtä. 
 1. Pelastustoiminnan kuvaaminen on hyvänmaun vastaista ja ehdottomasti kielletty. 
 1. Näiden ohjeiden noudattamatta jättäminen johtaa henkilökohtaisen Press-kortin kumoamiseen ja kuvausalueelta poistamiseen.
 1. FHRA:lla on oikeus käyttää kaikkea kuvausmateriaalia omiin markkinointitarkoituksiinsa.

 

>>> Lähetä akkreditointihakemus