Rakentelusäännökset

Uusittu rakennemuutosmääräys, annettu 2/2021 

Uusittu Traficomin rakennemuutosmääräys ja ohjeet poikkeusluvan hakemiselle, linkki:

https://www.traficom.fi/fi/asioi-kanssamme/poikkeuslupa-auton-tai-peravaunun-rakenteen-muuttamiselle

Valitse ”rakennemuutosmääräys (pdf)

Poiminta rakennemuutosmääräyksestä, nk. rodipykälä:

Määräys 17 (32) TRAFICOM/194495/03.04.03.00/2019

3.8.2 Poikkeus paino-teho -suhteesta

Sen estämättä, mitä edellä kohdassa 3.8.1 määrätään paino-teho -suhteesta, jäykällä tai erillisjousitetulla taka-akselilla ja erillisjousitetulla etuakselistolla varustettuun, erillisrungolliseen autoon sallitaan myös enintään 100 kW tehoisen moottorin asentaminen.

Alun perin U-profiilirunkoisessa autossa edellytetään runkopalkkien muuttaminen suorakaideprofiiliseksi alkuperäistä vastaavalla materiaalilla ja teräksestä valmistetun x-lisätuen asentaminen runkopalkkien välille

Muutoksen saa tehdä edellä 3.1.2 tarkoitetusta poiketen ilman valmistajan ohjeistusta, jos ajoneuvo on otettu käyttöön ennen 1 päivää tammikuuta 1980. Lisäksi ajoneuvon on oltava varustettu kaksipiirisellä jarrujärjestelmällä ja etuakseliston on oltava varustettu levyjarruilla.

Tämä pykälä mahdollistaa siis esimerkiksi rodin katsastamisen pienellä v8-moottorilla ilman poikkeuslupaa. Tarvitaan kuitenkin katsastusmies, jolla on oikeudet ja kiinnostusta asiaan.

Lisäksi on rakentelussa edelleen hyvä huomioida muutosprosentit.

Linkin laskentaohjeeseen löydät täältä:

Nk. Prosenttitaulukko, eli LVM:n asetus vaurioituneen ajoneuvon kunnostamisesta ja ajoneuvon kokoamisesta osista

Prosenttisäädös2006

Poikkeusluvat

Jos suunnittelemaasi rakennemuutosta ei ole mahdollista saada hyväksyttyä rakennemuutosmääräyksen mukaisesti, saatat tarvita poikkeusluvan. Ohjeet poikkeusluvan hakemiselle löytyvät yllä mainitun linkin kautta Traficomin sivuilta. Jos haluat FHRA:n asiantuntijoilta lisäneuvoja, ota yhteyttä sähköpostitse osoitteeseen info@fhra.fi