Kuva: Jussi Pietarinen Photography

 

Harrasteajoneuvot ovat monille enemmän kuin vain kulkuvälineitä. Ne ovat intohimo, harrastus ja usein myös yhteisön rakentaja. Euroopassa tämä intohimo kohtaa kuitenkin usein tiukat lainsäädännölliset raamit, jotka asettavat haasteita harrastajille.


 

Vaikka harrasteajoneuvokulttuuri on eläväistä ja monipuolista, lainsäädäntö asettaa sille edelleen haasteita. Harrastajat ja yhdistykset, kuten FHRA, tekevät tärkeää työtä edistääkseen ajoneuvoharrastuksen mahdollisuuksia ja parantaakseen sen asemaa yhteiskunnassa. 

Ajoneuvon muutoksiin liittyvä lainsäädäntö on tiukkaa, ja moni harrastaja saattaa kokea, ettei siihen voi vaikuttaa. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että harrasteajoneuvotoiminta keskittyy pitkälti entisöintiin tai kustomointiin, joko katuautoiksi tai näyttelyesineiksi. 

FHRA on ollut koko olemassaolonsa ajan ajamassa harrasteajoneuvojen asiaa. FHRA on ollut mukana lukuisissa merkittävissä hankkeissa, kuten rakenteluhallin perustaminen, katuautokilpailut, harrasteajoneuvotapahtumat, tiepalvelutoiminta, swap meet-toiminta ja museolausuntojen laatiminen.

Harrasteajoneuvokulttuurilla on Suomessa pitkä historia. 60-luvulla autojen personointi ja kustomointi oli suosittua, kun taas amerikkalaistyylinen rakentelu ja harrastaminen saivat vauhtia 70-luvun alussa, ja tässä FHRA:n rooli on ollut merkittävä.  

Katuautotoiminta kasvoi voimakkaasti Suomessa 80-luvulla. Esimerkiksi käytettyjen autojen maahantuonnin helpottuminen ja cruising-kulttuurin yleistyminen muuttivat ajoneuvoharrastuksen imagoa voimakkaasi. 

Vuonna 2002 FHRA:n työryhmä listasi tavoitteita, joiden avulla pyritään parantamaan harrasteajoneuvorakentelun asemaa lainsäädännössä. Näihin tavoitteisiin kuuluu muun muassa FHRA:n edustusaseman vahvistaminen, rakentelusäännöksiin ja teknisiin määräyksiin vaikuttaminen. Tulevaisuudessa on tärkeää jatkaa vuoropuhelua viranomaisten kanssa ja pyrkiä löytämään ratkaisuja, jotka mahdollistavat sekä turvallisen harrastamisen että ajoneuvojen museotarkastukset ja muuntelun.

Harrasteajoneuvot ovat tärkeä osa kulttuuriperintöämme, ja niiden säilyttäminen ja museokatsastaminen on tärkeä kulttuuriteko. Finnish Hot Rod Association FHRA Ry vaikuttaa ajoneuvoharrastamisen monilla eri osa-alueilla: