Sääntömuutosasiaa

Johtoryhmä kokoontui ja päätti, että määräpäiväperustaisesti katsastettavat pehmeät varusteet: ahtimen hihnat/matto, vaihteiston räjähdysmatto, öljypohjan vaippa kelpaavat kansallisissa ryhmissä, kunhan ne silmämääräisesti arvioiden ovat hyväkuntoisia ja sitä koskeva leima löytyy, vaikka se olisi vanha. Johtoryhmä kuitenkin edellyttää, että tämä sääntö otetaan sääntövaliokunnankokouksessa työn alle.