Nitro Nationals 2022

Autojen FIA EM-sarjan osakilpailua ajatellen, FHRA:n johtoryhmä on todennut tilanteen Covid-pandemian kerrannaisvaikutusten johdosta sellaiseksi, että realistisia mahdollisuuksia toteuttaa osakilpailu ei ole.

Kauhavan radan EM-osakilpailuihin vaaditut jarrualueen kaidetyöt ovat aikataulullisesti ja rahallisesti todella vaativat. Vaatimusten mukaisten muutosten teettäminen hyvissä ajoin ennen osakilpailua ovat niin haastavat, että keskitämme nämä investoinnit ja työmäärän myöhempään ajankohtaan. Jatkamme FIA:n kanssa yhteistyössä kaudelle 2023.

Radalla on toki suunnitteilla muitakin tärkeitä tapahtumia ja johtoryhmässä päätettiin, että niiden edistäminen talouden näkökulmasta, sekä aikataulullisesti on tässä hetkessä järkevämpää. Radan parannus -ja korjaustyöt ovat olleet pandemian ajan pysähdyksissä ja nyt on aika aloittaa nämä työt järkevästi, samanaikaisesti ja oikeassa aikataulussa.

Nitro Nationals 2022 on täysi SM-sarjan, sekä Summit Racing EDRS Series-osakilpailu lisäryhmineen.

Lopullinen kilpailukalenteri ja kauden kilpailukutsut julkaistaan maaliskuun aikana.

Nitro Nationals 2022

In view of the FIA ​​European Championship race for cars, the FHRA board has identified the situation due to the multiplier effects of the Covid pandemic as not having a realistic chance of organizing the race.

The safety barrier work required for the European Championships in the Kauhava track is really demanding in terms of schedule and money. Making the required changes well in advance of the competition is so challenging that we will focus these investments and workload on a later date. We will continue in cooperation with the FIA ​​for the season 2023.

Of course, other important events are planned on the track, and the FHRA board decided that it would be more sensible to advance them from an economic point of view at the moment. Track improvement and repair work has been at a standstill during the pandemic and now is the time to start this work sensibly, simultaneously and on time.

Nitro Nationals 2022 is a full Finnish Championship Series, as well as a Summit Racing EDRS Series race, with additional groups.

The final Race Calendar and Season Invitations will be published during March.