Kunniajäsenyys nimityksiä 2017

FHRA:n johtoryhmälle on ehdotettu muutamien aktiivitoimitsijoiden kunniajäsenyyksiä. Ehdotus tuli toimitsijoilta itseltään ja perusteluina annettiin seuraavista jäsenistä tällainen kuvaus:

Ehdotan, että kunniajäsenyyttä harkittaisiin tekijöille, joista jokainen on antanut lajille vuosikymmenien panoksen sekä kotimaassa että ulkomailla erilaisissa luottamustehtävissä toimineena. Ehdotan kunniajäsenyyttä seuraaville henkilöille:

Tomi Patoharju
Petteri Haapaniemi
Jarmo Tolvanen
Jorma Petra
Juha Vuorio
Bo-Johan Andersson
Martti Luoso
Jani Vaittinen

Allan Salmijak

Edellä mainituista jokaisella on yli 20 vuoden kokemus toimitsijana ja jokainen heistä on toiminut erilaissa luottamustehtävissä lajimme parissa ja ovat toimitsijayhteisössämme nauttineet suurta kunnioitusta.

Johtoryhmä päätti myöntää kunniajäsenyydet ehdotetuille jäsenille. Samalla luotiin ohjeistus, jolla jatkossa voidaan ehdottaa kunniajäsenyyksiä.

Kunniajäsenistä päättää johtokunta.
Kunniajäseneksi voidaan ehdottaa henkilöitä, jotka ovat ansiokkaasti sekä pitkään toimineet yhdistyksen, sen toiminnan ja tarkoitusperien hyväksi.
Kunniajäsenyys edellyttää erityisen merkittävää toimintaa yhdistyksen toiminnan ja tarkoitusperien edistämiseksi tai yli 20 vuoden aktiivijäsenyyttä yhdistyksessä.
Kunniajäsenet ovat jäsenmaksusta vapaat.