Käkö Lyytikäinen on eronnut FHRA ry:n ja FHRA Marketing Oy:n johtoryhmästä

Käkö Lyytikäinen on päättänyt erota yhdistyksen sekä osakeyhtiön johtoryhmistä. Johtoryhmä jatkaa työskentelyään vajaamiehityksellä aina syyskokoukseen asti, jolloin kokous valitsee sääntöjen mukaisesti seuraajan Lyytikäiselle sekä johtokunnan jäsenet erovuoroisten tilalle.

Kiitokset Käkölle tehdystä johtoryhmätyöskentelystä.