FHRA ry sääntömuutos

FHRA sääntömääräisessä syyskokouksessa ehdotettiin, että FHRA:n sääntöihin tulisi tehdä muutos siten että yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla ja kerho voi periä ylimääräisen jäsenmaksun.

Muutokset on nyt hyväksytty PRH:ssa. Kohdat ovat seuraavat:

8§ Jäsenmaksu

Jäseneksi hyväksytyt suorittavat yhdistykselle vuotuisen jäsenmaksun, jonka suuruus määrätään jokaiselle jäsenyysmuodolle syyskokouksessa. Yhdistyksellä voi olla ylimääräinen jäsenmaksu. Ylimääräinen jäsenmaksu voidaan määrätä kattamaan ennalta odottamattomia kustannuksia johtokunnan yksimielisellä päätöksellä. Maksettu jäsenmaksu on edellytys jäsenetujen nauttimiseen. Eräpäivän jälkeen maksettu jäsenmaksu avaa jäsenyyden uutena jäsenenä, jolloin jäsennumero saattaa vaihtua. Kunniajäsenen ei tarvitse maksaa jäsenmaksua, mutta on oikeutettu jäsenetuihin. Uusien jäsenien kuluvan vuoden jäsenmaksu on jäsenyysmuodon vuosittaisen jäsenmaksun suuruinen liittymiskuukaudesta riippumatta. Ennen syyskokousta maksettu jäsenmaksu on kuluvan vuoden jäsenmaksu. Syyskokouksen jälkeen maksettu jäsenmaksu on seuraavan toimintavuoden jäsenmaksu ja sisältää kuluvan vuoden loppujen päivien jäsenmaksun.

9§ Yhdistyksen kokousten pitäminen

Yhdistyksen kokous on kutsuttava koolle vähintään 30 päivää ennen kokousta kirjallisella kutsulla. Jäsen on itse vastuussa oikeellisten yhteystietojen ja osoitteiden jättämisestä.

Kokouskutsussa on ilmoitettava tarkasti kokouksen alkamisaika ja paikka. Yhdistys järjestää vuosittain vähintään kaksi koko jäsenistölle avointa kokousta, joiden vähimmäissisältö on määritelty pykälissä 10§ ja 11§

Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla.

Johtokunta voi määrätä kokouskutsussa, että voidakseen käyttää kokouksessa äänioikeutta, jäsenen, tai jäsenyhdistyksen on ilmoitettava osallistumisestaan kokoukseen etukäteen yhdistykselle viimeistään kokouskutsussa mainittuun päivään mennessä.

Sääntömuutos on hyväksytty PRH:ssa 28.4.2021 ja astuu voimaan heti kun kevätkokous sen vahvistaa.

Yhdistyksen säännöt voit lukea kokonaisuudessaan kotisivuiltamme: https://www.fhra.fi/fhra/yhdistyksen-saannot/