FHRA Marketing Oy nimityksiä

Tiedote 18.12.2020, Julkaisuvapaa

FHRA Marketing Oy nimityksiä

FHRA Marketing Oy:n henkilöstössä tapahtuu muutoksia vuoden vaihteen jälkeen. Edellisen toimitusjohtajan Leo Laurellin siirtyessä uusiin haasteisiin, oli FHRA:n johtoryhmällä edessä haastava tehtävä etsiä yritykselle uusi toimitusjohtaja. Paikkaa haki useita eri hakijoita ja haastattelujen jälkeen johtoryhmä ei päässyt mieleiseensä lopputulokseen eikä oikeaa henkilöä rekrytoinnin tuloksena löytynyt.

FHRA:n johtoryhmä päätti nimittää Finnish Hot Rod Association ry:n puheenjohtajan Lasse Koskisen virkaatekeväksi toimitusjohtajaksi siksi aikaa, kunnes toimitusjohtaja yritykselle löytyisi. Samanaikaisesti haku toimitusjohtajan löytämiseksi oli käynnissä. Lopulta intoa haasteeseen löytyikin lähempää kuin arvattiinkaan.

Eero Kiiskinen on kutsuttu FHRA Marketing Oy:n toimitusjohtajaksi 15. 1.2020 alkaen. Kiiskinen on toiminut 2018 alkaen FHRA:n johtoryhmän jäsenenä.

Kiiskinen siirtyy tehtävään autoliiketoimintojen parista. Viimeksi Kiiskinen on työskennellyt Rinta-Joupin autoliikkeen ja Laakkonen konsernin yritysautomyynnin päällikkö- ja johtotehtävissä.

Kiiskisellä on vahva kokemus myös tapahtumamarkkinoinnin johtotehtävistä, jossa hän on vaikuttanut yli 30 vuotta.

Kiiskinen eroaa FHRA:n johtoryhmästä ottaessaan toimitusjohtajan tehtävän vastaan.

Toni Erälähde on palkattu FHRA Marketing Oy:n tapahtumapäälliköksi 7.1.2020 alkaen. Erälähde on toiminut FHRA:n johtoryhmässä useamman vuoden ajan ja on toiminut FHRA:n kilpailujohtajana ja toimitsijana jo 20 vuoden ajan.

Toivomme uudelle toimitusjohtajalle työrauhaa ja intoa kehittää FHRA:n toimintaa. Tuleva vuosi tulee olemaan haastava ja uuden näkemyksen tuominen FHRA:n johtoon oli välttämätöntä.

Eero Kiiskinen
FHRA Marketing Oy:n uusi toimitusjohtaja Eero Kiiskinen

Yhteystiedot:

Eero Kiiskinen, FHRA Marketing Oy:n toimitusjohtaja (15.1.2020 alkaen)
p. +358 207 430 751
eero.kiiskinen(@)fhra.fi

Lasse Koskinen, Finnish Hot Rod Association ry:n puheenjohtaja
p. +358 40 0646403
lasse.koskinen (@) fhra.fi

———————————–

Bulletin 18.12.2020, Publication free

FHRA Marketing Oy appointments

FHRA Marketing Oy’s personnel will change after the turn of the year. As the previous CEO Leo Laurell moves into new challenges, the FHRA board faced a challenging task of finding a new CEO for the company. Several applicants applied for the position and after several interviews, the FHRA board did not come to the conclusion with the right person for the task.

FHRA’s board decided to appoint Lasse Koskinen, acting chairman of the Finnish Hot Rod Association, as executive officer until a CEO is found. At the same time, a search for a Managing Director was underway. Eventually, the enthusiasm for the challenge was closer than expected.

Eero Kiiskinen has been appointed Managing Director of FHRA Marketing Oy from 15th of January 2020. Kiiskinen has been a member of the FHRA board since 2018.

Kiiskinen moves on to the position from car business. Most recently, Kiiskinen has worked as a manager in the Rinta-Jouppi car dealership and Laakkonen Group’s corporate car sales.

Kiiskinen also has strong experience in the management of event marketing, where he has been involved for over 30 years.

Kiiskinen resigns from the FHRA board to take on the role of CEO.

Toni Erälähde has been hired as FHRA Marketing Oy’s Event Manager from 7th of January, 2020. Erälähde has been a member of the FHRA board for several years and has served as FHRA’s race director and volunteer for 20 years.

We wish the new CEO good luck and enthusiasm for developing the FHRA. The coming year will be challenging and bringing new insight into FHRA leadership was imperative.

Contact:

Eero Kiiskinen, Managing Director of FHRA Marketing Oy (as of January 15, 2020)
tel. +358 207 430 751
eero.kiiskinen (@) fhra.fi

Lasse Koskinen, Chairman of the board Finnish Hot Rod Association
tel. +358 40 0646403
lasse.koskinen (@) fhra.fi