EU:n tietosuoja-asetusta aletaan soveltaa täysimääräisenä 25.5.2018

EU:n tietosuoja-asetus astui voimaan 24.5.2016 ja sen täysimääräinen soveltaminen alkaa ensi toukokuussa kahden vuoden siirtymäkauden päätyttyä. Tietosuoja-asetus velvoittaa osoittamaan ja todistamaan, että tietosuojaa hallitaan lainmukaisesti, asianmukaisesti ja rekisteröidyn kannalta läpinäkyvästi ja rekisteröidyn suostumuksella.

EU:n tietosuoja-asetusta on otettu myös FHRA:ssa huomioon ja viimeiset hienosäädöt asetuksen soveltamiseen otetaan käytäntöön viimeistään siirtymäkauden päättyessä.

FHRA siirtyi käyttämään Yhdistysavaimen tarjoamaa jäsenrekisteriä, joka on omiaan ottaen huomioon asetuksen vaatimukset. FHRA:n jäsen voi itse tarkistaa omat tietonsa rekisteristämme. FHRA:n rekisteri- ja tietosuojaseloste päivitetään vielä alkuvuodesta niin että kaikki tarvittava tieto ja mihin niitä käytetään ovat kirjattuna siihen.

FHRA:n jäsenkerhot ja yhdistysjäsenet pitävät omista jäsenistään erilaisia rekistereitä ja haluammekin näyttää esimerkkiä oikeellisesta henkilötietojen käsittelystä. Suosittelemmekin kaikkia henkilötietoja säilyttäviä tahoja tutustumaan asetuksen velvoitteisiin.

FHRA järjestää keväällä American Car Show´n aikaan tapaamisen jäsenkerhoilleen ja yhdistysjäsenilleen, johon on kutsuttu asiaan vihkiytynyt konsultti kertomaan asetuksesta tarkemmin. Tästä tapaamisesta lähetämme vielä erillisen muistutuksen lähempänä näyttelyä.