Rakentelusäännökset

Trafin määräys auton rakenteen muuttamisesta, tullut voimaan 1.10.2015

http://finlex.fi/data/normit/42527/TRAFI_66404_03_04_03_00_2015_FI_Auton_ja_sen_peravaunun_rakenteen_muuttaminen.pdf

https://www.trafi.fi/filebank/a/1528786800/3be8ec0e613f9d4e2685653c1e01a530/30864-Maarays_2_kohdan_muuttaminen.pdf

Trafin soveltamisohje auton rakenteen muuttamisesta

http://www.trafi.fi/filebank/a/1443618327/70a4f7ec78798bad011422d6514340c1/18612-Rakennemuutosmaarays_soveltamisohje_(kevyt_kalusto)_Lopullinen_versio.pdf

Nk. Prosenttitaulukko, eli LVM:n asetus vaurioituneen ajoneuvon kunnostamisesta ja ajoneuvon kokoamisesta osista

Prosenttisäädös2006

Poikkeusluvat

Jos suunnittelemasi muutokset ylittävät Trafin määräyksessä asetetut rajat esimerkiksi moottorin koon tai tehon suhteen, voit aina anoa muutokselle poikkeuslupaa.

Valittavana on kaksi vaihtoehtoa:

  • tee itse suoraan poikkeuslupahakemus Trafin sivuilta löytyvän ohjeen mukaisesti
  • käänny FHRA ry:n poikkeuslupatarkastajan puoleen ja pyydä apua hakemuksen laatimisessa.

Valitettavasti poikkeuslupakäsittely on Trafissa pahoin ruuhkautunut ja käsittelyajat ovat olleet jopa vuoden mittaisia. Kokemus on kuitenkin osoittanut, FHRA:n tarkastajan kanssa laadittujen poikkeuslupahakemusten käsittelyaika on ollut merkittävästi lyhyempi johtuen lähinnä siitä, että hakemukset ovat olleet huolellisesti laadittuja ja sisältäneet kattavat tiedot haettavasta muutoksesta.

On suositeltavaa ottaa yhteyttä jo ennen muutosten toteuttamista FHRA ry:n toimistolle. Toisaalta myös jo maahantuodulle autolle voidaan tarvittaessa hakea poikkeuslupaa jos katsastaja niin vaatii. Tällöin saatetaan kuitenkin joutua tekemään muutoksia esimerkiksi alustarakenteisiin.

FHRA ry saattaa periä tarkastuksesta toimistomaksun ja lisäksi harrastaja ja tarkastaja sopivat keskenään mahdollisista matkakulujen ja päivärahojen korvaamisesta.

Prosessi etenee näin:

  • Harrastaja ja paikallinen FHRA:n tarkastaja käyvät yhdessä läpi rakennesuunnitelman ja miettivät miten haluttu muutos voitaisiin parhaiten toteuttaa. Tarkastajilla on kokemusta erilaisista hyviksi todetuista ratkaisuista. Kun yhteisymmärrys on syntynyt, täytetään poikkeuslupahakemuksen liitteeksi rakennesuunnitelmalomake.
  • Harrastaja tekee netin kautta Trafille poikkeuslupahakemuksen ja viittaa siinä FHRA:n tarkastajan kanssa laadittuun rakennesuunnitelmaan.
  • Trafi käsittelee hakemuksen ja tarvittaessa pyytää lisätietoja tai täsmennyksiä
  • Hyväksytyssä poikkeusluvassa on ehtona rakennetarkastuksen ja koeajon suorittaminen ennen katsastukseen viemistä. Rakennetarkastuksen suorittaa FHRA:n tarkastaja ennen esimerkiksi hitsaussaumojen maalausta. Tarkastuksesta kirjoitetaan lausunto, joka esitetään aikanaan katsastusmiehelle
  • Kun auto on valmistunut koeajokuntoon, suoritetaan käsittelykoe. Se sisältää mm. kiihdytys- ja jarrutuskokeen sekä pujottelutestin. Koeajotilaisuuksia järjestetään tarvittaessa ympäri maan. Koeajosta kirjoitetaan niin ikään lausunto katsastusmiestä varten.
  • Harrastaja vie auton muutoskatsastukseen.